آگهی های فروش وام

آگهی های فروش وام

      فروشندگان وام: اگر وامی برای فروش دارید از قسمت ثبت آگهی (فروش وام) درخواست خود را ثبت نمایید.
      خریداران وام: با انتخاب آگهی مورد نظر خود بدون واسطه با فروشنده وام تماس گرفته و وام مورد نظر خود را خریداری نمایید.
تاریخ ثبت آگهی: 10 شهریور ، 1398

نوع وام: وام مضاربه سه ساله

مبلغ وام: 1 میلیارد تومان

نرخ سود:18%

بانک: دولتی

استان/شهر: تهران

مبلغ فروش وام:10 درصد

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

تاریخ ثبت آگهی: 10 شهریور ، 1398

نوع وام:وام خرید کالا

مبلغ وام: 200 میلیون تومان

نرخ سود: 18 درصد

بانک:ملی

استان/شهر: تهران

مبلغ فروش وام: توافقی

نام فروشنده: آقای میلاد

تلفن: 09350799427

تاریخ ثبت آگهی: 10 شهریور ، 1398

نوع وام:خرید کالا

مبلغ وام: 150 میلیون تومان

نرخ سود: 18 درصد

بانک:ملت

استان/شهر: تهران

مبلغ فروش وام: 10 درصد

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

تاریخ ثبت آگهی: 10 شهریور ، 1398

نوع وام: اقساطی، با سند ملک مسکونی

مبلغ وام: 600 میلیون تومان

نرخ سود: 18 درصد – 5 ساله

بانک: مهر اقتصاد

استان/شهر: تهران

مبلغ فروش وام: 10 درصد

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

تاریخ ثبت آگهی: 9 شهریور ، 1398

نوع وام: اقساطی، با سند ملک مسکونی

مبلغ وام: 500 میلیون تومان

نرخ سود: 18 درصد – 5 ساله

بانک: مهر اقتصاد

استان/شهر: تهران

مبلغ فروش وام: 10 درصد

نام فروشنده: آقای میلاد

تلفن: 09350799427

تاریخ ثبت آگهی: 8 شهریور ، 1398

نوع وام: اقساطی، با سند ملک مسکونی

مبلغ وام: 200 میلیون تومان

نرخ سود: 18 درصد – 3 ساله

بانک: شبکه بانکی کشور

استان/شهر: تمام شهرهای کشور

مبلغ فروش وام: 10 درصد

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

تاریخ ثبت آگهی: 8 شهریور ، 1398

نوع وام: خرید تجهیزات کارخانه

مبلغ وام: 10 میلیارد تومان

نرخ سود: 14 درصد – 5 ساله

بانک: صندوق توسعه ملی

استان/شهر: سراسر کشور

مبلغ فروش وام: توافقی

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

تاریخ ثبت آگهی: 7 شهریور ، 1398

نوع وام: دامداری، مرغداری

مبلغ وام: 5 میلیارد تومان

نرخ سود: 12 درصد – 5 ساله

بانک: صندوق توسعه ملی

استان/شهر: سراسر کشور

مبلغ فروش وام: توافقی

نام فروشنده: آقای میلاد

تلفن: 09350799427

تاریخ ثبت آگهی: 7 شهریور ، 1398

نوع وام: خرید دین

مبلغ وام: 10 میلیارد تومان

نرخ سود: 18 درصد – 1 ساله

بانک: شبکه بانکی کشور

استان/شهر: تمام شهرهای کشور

مبلغ فروش وام: 10 درصد

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

تاریخ ثبت آگهی: 7 شهریور ، 1398

نوع وام: کشاورزی، دامداری

مبلغ وام: 5 میلیارد تومان

نرخ سود: 12 درصد – 5 ساله

بانک: دولتی

استان/شهر: سراسر کشور

مبلغ فروش وام: 10 درصد

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

تاریخ ثبت آگهی: 7 شهریور ، 1398

نوع وام: خرید تجهیزات و ابزار کار

مبلغ وام: 1 میلیارد تومان

نرخ سود: 18 درصد – 5 ساله

بانک: شبکه بانکی

استان/شهر: تهران

مبلغ فروش وام: 10 درصد

نام فروشنده: آقای میلاد

تلفن: 09350799427

تاریخ ثبت آگهی: 6 شهریور ، 1398

نوع وام: وام مشارکت در ساخت

مبلغ وام: 70% هزینه ساخت

نرخ سود: 18 درصد – 2 ساله

بانک: شبکه بانکی کشور

استان/شهر: تهران

مبلغ فروش وام: توافقی

نام فروشنده: خانم رفیعی

تلفن: 09350799428

نظر شمانظرات شما

۳۳۱ دیدگاه دربارهٔ «آگهی های فروش وام»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.