بانک پارسیان

بانک پارسیان

دقت و کاهش زمان در انتخاب مناسب ترین وام بانکی و به طبع آن کاهش هزینه های دریافت خدمات بانکی برای مشتریان، یکی از اهداف اساسی ما برای راه اندازی سایت مشاوره وام هونام و از اصلی ترین بخشهای سایت، صفحه اختصاصی بانک و موسسات بوده است و تمام آن چیزی که برای گرفتن وام یا تسهیلات مورد نظر از بانک پارسیان باید بدانید در این بخش آمده است. گزینه هایی که دارای ضربدر است طبق اعلام بانک یا موسسات موقتا پرداخت آن متوقف شده است. کافیست گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


star_off
star_off
star_on
star_on
star_on
021-84844000phone
اطلاعات این بخش به زودی تکمیل می گردد

تسهیلات خاص

 • Not_Available سلف
 • Not_Available خرید دین
 • Not_Available ضمانتنامه بانکی
 • Not_Available اعتبار اسناد داخلی (ریالی

Available وام خرید کالای اساسی (کالای مصرفی بادوام)

بانک پارسیان برای خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور حداکثر معادل 80% مبلغ پیش فاکتور/فاکتور، تا سقف ضوابط جاری بانک به متقاضیان دارای شرایط وام پرداخت می نماید.
بازپرداخت این تسهیلات حداکثر سه ساله و در 36 مرحله مساوی ماهیانه می باشد.

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1- مبلغ وام خرید کالا؟
2- نرخ سود تسهیلات؟
3- آیا متقاضی می بایست حتما مشتری اعتباری بانک باشد؟
4- هر ضامن برای چه مبلغ وام کافیست؟
5-آیا فاکتور/ پیش فاکتور باید کد اقتصادی داشته باشد؟
6-آیا بانک 80 درصد مبلغ جمع ارزش کالاهای فاکتور را با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وام می دهد یا خیر؟
7- مبلغ آورده نقدی سپرده مشتری یا همان ضمانت پرداخت اقساط چه میزان یا چند قسط از مبلغ تسهیلات هست؟
8- سپرده نقدی مشتری در چه مقطعی باید در حساب بانک واریز شود بعد از تایید مدارک اعتباری یا در همان ابتدای درخواست یا 24 ساعت قبل از صدور چک مبلغ تسهیلات؟
9- مدارک شغلی و درآمدی متقاضی آیا همان مدارک شفلی استاندارد می باشد؟ به طور مثال فردی که مدارک درآمدی وی از محل اجاره بهای دریافتی املاک و مستغلات می باشد می تواند به منابع درآمدی خود به عنوان مدارک شغلی استناد نماید؟
10- آیا ضامنین می بایست نسبت فامیلی یا از اقوام درجه یک متقاضی باشند؟
11- در خصوص نحوه ضامن گیری بانک توضیح داده شود؟
12- در صورتی که مبلغ دریافتی حقوق ضامن بیشتر از 2 برابر مبلغ اقساط باشد آیا به جای 2 ضامن یک ضامن کافیست؟
13- در صورتیکه متقاضی قبلا از تسهیلات وام خرید کالا از یک بانک استفاده نموده باشد و فیش حقوق و خالص دریافتی وی یا درآمد وی کفاف نماید یا مجددا بتواند از محل کار خود گواهی کسر از حقوق ارائه نماید آیا می تواند مچددا این وام را از بانک دریافت نماید؟
14- آیا فروشنده کالا می تواند چک مبلغ تسهیلات را در شعبه صادر کننده وصول نماید؟
15- آیا فروشنده کالا می تواند چک را ظهر نویسی و برای وصول به شخص دیگری واگذار نماید؟

Available تسهیلات بازسازی محل کار

تسهیلات بازسازی واحدهای اداری:
مشتریان محترم بانک پارسیان برای بازسازی واحدهای اداری می توانند از تسهیلات مشارکت مدنی بازسازی واحد اداری استفاده نمایند.
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تسهیلات بازسازی واحدهای تجاری:
مشتریان محترم بانک پارسیان برای بازسازی واحدهای تجاری می توانند از تسهیلات مشارکت مدنی بازسازی واحد تجاری استفاده نمایند.
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1- مبلغ وام بازسازی واحد های اداری با ارائه ضامن؟
2- مبلغ وام بازسازی واحد های تجاری با ارائه ضامن؟
3- مبلغ وام بازسازی واحد های اداری با ترهین سند؟
4- مبلغ وام بازسازی واحد های تجاری با ترهین سند؟
5- چند درصد ارزش کارشناسی واحد اداری یا تجاری تا سقف ضوابط بانک در قبال ترهین ملک وام پرداخت می شود؟
6- نرخ سود تسهیلات بازسازی تعمیرات محل کار؟
7- آیا متقاضی می بایست حتما مشتری اعتباری بانک باشد؟
8- حداقل و حداکثر قدمت ساختمان برای دریافت وام چند سال است؟
9- آیا ارائه پیش فاکتور برای دریافت وام الزامیست؟
10- موارد مورد قبول تعمیرات در پیش فاکتور چیست؟
11- آیا مشتری برای دریافت این وام نیازی به مسدودی سپرده نقدی دارد یا خیر؟ و به چه میزان؟

Available وام تعمیر و بازسازی مسکن

مشتریان گرامی برای تعمیر و بازسازی مسکن خویش می توانند از تسهیلات مشارکت مدنی بازسازی مسکن استفاده نمایند.
مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1- مبلغ وام بازسازی مسکن با ارائه ضامن؟
2- مبلغ وام بازسازی مسکن با ترهین سند؟
3- چند درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی تا سقف ضوابط بانک در قبال ترهین ملک وام پرداخت می شود؟
4- نرخ سود تسهیلات بازسازی تعمیرات مسکن؟
5- آیا متقاضی می بایست حتما مشتری اعتباری بانک باشد؟
6- حداقل و حداکثر قدمت ساختمان برای دریافت وام چند سال است؟
7- آیا ارائه پیش فاکتور برای دریافت وام الزامیست؟
8- موارد مورد قبول تعمیرات در پیش فاکتور چیست؟
9- آیا مشتری برای دریافت این وام نیازی به مسدودی سپرده نقدی دارد یا خیر؟ و به چه میزان؟

Not_Available وام ضروری

Available تامین سرمایه واحد های بازرگانی

واحدهای بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی برای تامین سرمایه در گردش، می توانند از تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی داخلی و یا مضاربه بازرگانی داخلی استفاده نمایند.
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا سقف 80% مبلغ پیش فاکتور/ فاکتور
نحوه بازپرداخت تسهیلات: به صورت یکجا
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا سقف مبلغ پیش فاکتور/ فاکتور
نحوه بازپرداخت تسهیلات: به صورت یکجا

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

Available تامین سرمایه واحد های تولیدی

تسهیلات تامین مواد اولیه و خرید ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی:
به منظور کمک به رونق اقتصادی در بخش تولید، واحد های تولیدی می توانند برای تامین مواد اولیه از تسهیلات مشارکت مدنی تولیدی – مواد اولیه و برای خرید ماشین آلات و تجهیزات از تسهیلات مشارکت مدنی تولیدی – تجهیزات و ماشین آلات استفاده نمایند.

تسهیلات مشارکت مدنی تولیدی: مواد اولیه
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا سقف 80% مبلغ پیش فاکتور/ فاکتور
حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات: معادل یک دوره تولید

تسهیلات مشارکت مدنی : تجهیزات و ماشین آلات
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا سقف 80% مبلغ پیش فاکتور/ فاکتور
حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات: 5 سال، مشروط به اینکه مدت بازپرداخت از عمر مفید ماشین‌ آلات موضوع مورد مشارکت تجاوز ننماید.
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

Available ساخت پروژه های ساختمانی( وام مشارکت در ساخت)

برای کمک به سازندگان پروژه های ساختمانی (با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا ترکیبی از آنها) تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، پرداخت می گردد.
پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، حداقل طی 3 مرحله امکان پذیر می‌باشد و بازپرداخت این تسهیلات صرفاً به‌ صورت یکجا در موعد اتمام کار و حداکثر تا 18 ماه می باشد.
وثیقه تسهیلات احداث ساختمان، ملک موضوع مشارکت می باشد.

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

Not_Available سلف

Not_Available خرید دین

Not_Available ضمانتنامه بانکی

Not_Available اعتبار اسناد داخلی (ریالی)

Available بسته ویژه متخصصان

وام ویژه اشخاص خاص (گروه پزشکی،دندانپزشکان، داروخانه ها، وکلا):
برای بر آورده سازی نیازهای اعتباری مشاغل و حرفه های پزشکی و افزایش تعامل با صاحبان آن، بسته اعتباری در نظر گرفته شده است. آن دسته از مشتریان اعم از حقیقی و یا حقوقی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، می توانند از تسهیلات تامین محل کار، بازسازی محل کار و تامین تجهیزات بهره مند شوند.
1- درمانگاه ها و مراکز درمانی
2- پزشکان، دندانپزشکان، متخصصان علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، سونوگرافی، MRI و پزشکی هسته ای، لیسانسیه مامایی، پیراپزشکان، دامپزشکان، پرستاران، فیزیوتراپ ها
3- کارشناسان تغذیه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و اعضای مصنوعی
4- مشاورین خانواده و روانشناسی
5- وکلای دادگستری
6- سردفتران دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
7- کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های مختلف

تسهیلات تامین محل کار:
مبلغ تسهیلات: حداکثر70% ارزش ارزیابی ملک تا سقف ضوابط جاری بانک
وثیقه: ترهین ملک موضوع مشارکت ( برای املاک با کاربری مسکونی اخذ مجوز از شهرداری و مرجع متبوعه الزامی است)
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 7 سال (حداکثر قدمت ملک معرفی شده جهت پرداخت تسهیلات 10 سال می‌باشد)
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تسهیلات بازسازی محل کار:
مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تسهیلات تامین تجهیزات محل کار:
مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تسهیلات تامین سرمایه در گردش( صرفا ویژه گروه دندانپزشکی):
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: یک سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه
خدمات اعتباری ویژه دارندگان پروانه های احداث/ فعالیت کلینیک های دندانپزشکی شامل تسهیلات احداث محل کار، تسهیلات تامین تجهیزات محل کار، تسهیلات بازسازی محل کار، تسهیلات تامین سرمایه در گردش است.

تسهیلات تامین سرمایه در گردش( صرفا ویژه داروخانه ها ):
مبلغ تسهیلات: 70% گردش بستانکار پایانه فروشگاهی بانک پارسیان (ظرف 2 الی 6 ماه گذشته) و حداکثر تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: یک سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: بسته به نوع عقد و بخش به صورت تدریجی یا یکجا

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

Available تسهیلات گردشگری

بانک پارسیان به منظور ارائه خدمات بیشتر به مشتریان محترم، برای پرداخت هزینه های سفر در داخل و یا به خارج از کشور، تسهیلات گردشگری پرداخت می نماید.
مبلغ تسهیلات: حداکثر 80% مبلغ پیش فاکتور/فاکتور تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات: 3 سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1- حداکثر مبلغ وام گردشگری؟
2- آیا متقاضی می بایست حتما مشتری اعتباری بانک باشد؟

Available بسته ویژه اساتید دانشگاه

برای بر آورده سازی نیازهای اعتباری اساتید دانشگاه و افزایش تعامل با آن ها بسته اعتباری در نظر گرفته شده است. اعضای هیات علمی دانشگاه دارای معرفی نامه دریافت تسهیلات بابت فعالیت های علمی- تحقیقاتی از دانشگاه مربوط و نامه معاونت پژوهشی دانشگاه/ دانشکده مبنی بر تایید طرح و برآورد مالی انجام آن، می توانند با مراجعه به شعبه، تسهیلات مشارکت در طرح های علمی – پژوهشی دریافت کنند.
مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

Available وام دارندگان پایانه فروش

به منظور ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک و افزایش استفاده از کارتهای الکترونیکی به جای وجه نقد، پذیرندگان پایانه های فروش پارسیان برمبنای عملکرد ماهانه پایانه های متصل به سپرده، مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز دریافت می کنند و براساس امتیاز کسب شده به آنان تسهیلات ویژه اعطا می شود.
شرایط پرداخت تسهیلات: کسب حداقل امتیاز لازم، مشروط بر آنکه در حد فاصل زمان شروع محاسبه امتیاز تا تاریخ درخواست تسهیلات، پایانه حداقل 4 ماه متوالی فعال بوده باشد.
پایانه فعال به پایانه ای اطلاق می شود که از طریق آن حداقل 20 تراکنش موفق در ماه برروی آخرین سپرده متصل به پایانه صورت گرفته باشد و جمع مبلغ تراکنشها در هر ماه حداقل 10میلیون ریال باشد.
مبلغ تسهیلات: براساس امتیاز کسب شده و نوع وثیقه تعیین می شود.
نرخ سود: متناسب با نوع عقد و بخش تسهیلات تعیین می شود.
حداکثر مدت بازپرداخت: 6 ماه
نحوه باز پرداخت تسهیلات: به صورت یکجا

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

Available وام به دارندگان حساب لوتوس

به منظور فراهم شدن بستر مناسب برای جذب مشتریان تجاری و تشویق دارندگان حسابهای قرض الحسنه جاری به حفظ موجودی این حسابها، دارندگان حسابهای یادشده در چارچوب طرحی تحت
عنوان «طرح حساب جاری لوتوس» به تناسب مانده حساب جاری خود از بسته تشویقی بانک از جمله دریافت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی بهره مند می شوند.
محدوده زمانی طرح: از ابتدای سال 1393 به بعد
حساب جاری لوتوس سیمین: به حساب جاری (با/بدون دسته چک) که در طول یک نیم سال کامل، میانگین حداقل مانده روزانه آن حداقل 50 میلیون ریال باشد و همچنین حداقل مانده روزانه حساب کمتر از 10 میلیون ریال نگردد، اطلاق می شود.

امتیاز مشتری:
امتیاز مشتری تابعی از میزان مانده حساب جاری در طول بازه اجرای طرح است.

خدمات قابل ارائه به دارندگان حساب جاری لوتوس سیمین:
1- صدور دسته چک ویژه
2- اعطای تسهیلات با نرخ سود ترجیحی
3- برخوداری از بیمه آتش سوزی منزل مسکونی
4- برخوداری از بیمه درمان جبران هزینه های بستری در بیمارستان

تسهیلات پرداختی به دارندگان حساب جاری لوتوس سیمین:
مبلغ تسهیلات: برحسب امتیاز کسب شده (توسط سامانه طرح مشخص می گردد)، نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات مورد نظر مشتری، تعیین می شود.
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: قابل انتخاب توسط مشتری به یکی از دو صورت زیر
یک سال (در صورت بازپرداخت یکجا)
دو سال (در صورت بازپرداخت تدریجی)
نحوه بازپرداخت تسهیلات: قابل انتخاب توسط مشتری به یکی از دو صورت زیر
یکجا در سررسید های 3 یا 6 یا 12 ماهه
تدریجی ماهانه با سررسید های 6 یا 12 یا 24 ماهه

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

Available وام کلینیک دندانپزشکی

تسهیلات به دارندگان پروانه های احداث/فعالیت کلینیک های دندانپزشکی:

تسهیلات احداث محل کار:
مبلغ تسهیلات: حداکثر معادل 60% هزینه اجرایی پروژه حداکثر معادل کار باقیمانده
وثیقه: طرح موضوع مشارکت
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 18 ماه پس از اولین پرداخت بانک
نحوه بازپرداخت تسهیلات: به صورت یکجا

تسهیلات بازسازی محل کار:
مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال (در صورتیکه وثیقه ملک یا سپرده باشد)
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تسهیلات تامین تجهیزات محل کار:
مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: 5 سال (در صورتیکه وثیقه ملک یا سپرده باشد)
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

تسهیلات تامین سرمایه در گردش:
مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: یک سال
نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

الف- خدمات اعتباری:
خدمات اعتباری برای دندانپزشکان (پزشک عمومی، متخصص، فوق متخصص و جراح) شامل تسهیلات تامین محل کار، تسهیلات تامین تجهیزات محل کار، تسهیلات بازسازی محل کار، تسهیلات تامین سرمایه در گردش است. دندانپزشکان تجربی و دندانسازان مشمول دریافت خدمات این بسته ها نمی باشند. خدمات اعتباری ویژه دارندگان پروانه های احداث/ فعالیت کلینیک های دندانپزشکی شامل تسهیلات احداث محل کار، تسهیلات تامین تجهیزات محل کار، تسهیلات بازسازی محل کار، تسهیلات تامین سرمایه در گردش است.

ب- خدمات لیزینگ:
ارائه خدمات لیزینگ برای خودروهای داخلی و خارجی به انتخاب مشتریج- خدمات بیمه ای:
ارائه بسته تخفیفات بیمه ای برای انواع بیمه نامه؛ از جمله بیمه نامه درمان مسافران عازم به خارج از کشور، بیمه مسئولیت حرفه ای دندانپزشکان، بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و مطب دندانپزشکان و …

د- خدمات کارگزاری:
امکان استفاده از خدمات صندوق مشاع سرمایه گذاری
امکان ایجاد و مدیریت ( سبد اختصاصی سرمایه گذاری) برای دندانپزشکانی که تمایل به سرمایه گذاری در زمینه سهام دارند.

تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:
1-

نظر شمانظرات شما

۴ دیدگاه برای “بانک پارسیان”

 1. سلام
  لطفا به سوالات بخش درخواست وام خرید کالا و تعمیر محل کار پاسخ دهید؟
  با عضویت در این سایت انتظار دریافت اطلاعات کافی می رود.

  1. با سلام
   سئوالی در بخش سوالات متداول وام خرید کالا ثبت نشده است در صورتیکه دذر سایت هونام عضویت معتبر دارید با تلفن های مرکز مشاوره هونام برای دریافت پاسخ سوال خود تماس بگیرید.
   موفق باشید.

   1. پاسخ شما صحیح نیست. در قسمت وام خرید کالای بانک پارسیان یک سری سوال زیر این عنوان (تمام آن چیزی که برای گرفتن این وام از بانک پارسیان باید بدانید:) آورده شده که جواب ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 4 =