تسهیلات اعتبار اسنادی

آخرین بروزرسانی: 09 آذر ، 1398

تسهیلات اعتبار اسنادی

تسهیلات اعتبار اسنادی : مسکن از جمله نیازهای اساسی، مهم و ضروری است که همگی ما بدان نیاز داریم و در زمره مهم‌ترین و اصلی‌ترین نیاز هر شخصی قرارمی‌گیرد. هر مسکن، منزل، آپارتمان و ساختمانی، پس از مدتی نیاز به تعمیر، بازسازی و نوسازی دارد تا امکان آسایش و رفاه بیشتری را برای ساکنان آن مهیا سازد.

 

اعتبار اسنادی داخلی (ریالی)←

اعتبار اسنادی (ارزی)←

تنزیل اسناد مدت دار(برات ارزی)←

برات اسنادی←

ریفاینانس (یوزانس داخلی)←

فاینانس←