تسهیلات خرید دین

آخرین بروزرسانی: 09 آذر ، 1398
 مشاور هونام

تسهیلات خرید دین چیست؟

خرید دین قراردادی است كه به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می كند. مبلغ اسمی رقمی است كه در متن اسناد و اوراق تجاری ذكر گردیده و حاكی از میزان دین می باشد.
اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می گردد كه مفاد آن حاكی از طلب حقیقی متقاضی می باشد. با توجه به این تعریف، تسهیلات خرید دین، تسهیلاتی است كه در آن بانك ( شخص ثالث ) با اعطای تسهیلات، نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ( بدهكار) از ذینفع این اوراق (داین) به قیمتی كمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهكار وصول می نماید.
اکثر بانکها به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت برای فعالیتهای بخش بازرگانی، تسهیلات خرید دین به صورت ریالی و ارزی اعطاء می نمایند.

تسهیلات خرید دین

تنزیل اسناد (خرید دین) بعنوان یکی از روشهای تأمین مالی فروشنده به معنای پرداخت وجه اسناد حمل اعتبارات اسنادی مدتدار از طرف بانک تنزیل کننده اسناد به فروشنده پیش از سررسید پرداخت اسناد حمل برات اعتبار اسنادی مدتدار می باشد که در حقیقت تعهد پرداخت بانک گشایش کننده توسط بانک ثالثی خریداری می گردد.
در نظر داشته باشید که اعطای مجدد تسهیلات خرید دین به مشتریانی که نسبت مبلغ اسناد وصولی به کل اسناد واگذاری آنها کمتر از 70 درصد شود، در بانکها مجاز نیست.

 مشاور هونام

شرایط اعطاء تسهیلات خرید دین چیست؟

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی
2- شعب می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضی آن را پس ازاحراز حقیقی (واقعی) بودن دین خریداری نمایند
3- سقف تسهیلات خرید دین نبایستی بیش از 60 درصد مبلغ فروش سالیانه متقاضی باشد
4- عملیاتی که منتج به صدور اسناد تجاری گردیده است، بایستی در رابطه مستقیم با فعالیت اصلی فروشنده دین بوده و نمایانگر ارتباط شغلی مدیون و فروشنده دین باشد. بنابراین خرید اسنادی که از طریق ظهرنویسی به واگذارنده منتقل شده است مجاز نمی‌باشد.
5- تسهیلات خرید دین برای تأمین نیازهای کوتاه‌ مدت متقاضیان می‌باشد و خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از شش ماه تجاوز ننماید (سررسید اسناد مقدم بر سررسید قرارداد منعقده با بانک باشد)

 مشاور هونام

بانکها چه وثایقی را برای پرداخت تسهیلات خرید دین می توانند از متقاضی دریافت نمایند؟

1- اوراق بهادار
2- ضمانتنامه بانکی داخلی یا خارجی
3- سفته معتبر
5- اموال غیر منقول

 مشاور هونام

مدارك مورد نیاز درخواست تسهیلات خرید دین برای اشخاص حقیقی چیست؟

1- درخواست متقاضی
2- پروانه كسب و مجوزهای صنفی معتبر (کدصنفی 10 رقمی)
3- اصل و تصویر شناسنامه (کلیه صفحات)
4- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب به همراه قبوض: (آب – برق – گاز- تلفن)
5- اظهار نامه مالیاتی (آخرین سال مالی)
6- لیست بیمه پرسنل (حداقل مربوط به 3 ماه قبل)
7- پرینت حساب جاری کلیه بانکها یا موسسات مالی
8- کپی اموال منقول و غیر منقول متقاضی
9- صورتهای مالی، تراز مالی 4 ستونی، فاکتور های فروش رسمی متقاضی مربوط به سال مالی جاری
10- پاسخ نامه ماده 186 از دارائی
11- تصاویر اسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء میگردد
12- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و …
13- ارائه مدارک ضامنین اعم از شناسنامه، کارت ملی، مجوز فعالیت و مدارک محل فعالیت
14- چکهای موضوع تسهیلات خرید دین

 مشاور هونام

مدارك مورد نیاز درخواست تسهیلات سلف برای اشخاص حقوقی چیست؟

1- درخواست متقاضی در سربرگ تایپ شده ممهور به مهر شرکت با امضاء مجاز
2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
3- تصویر مجوز فعالیت
4- تصویر شناسه ملی
5- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت به همراه قبوض: (آب – برق – گاز- تلفن)
6- تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران
7- كپی سند مالكیت یا اجاره نامه محل (دفترمرکزی- شعبات- انبار و…) به همراه قبوض: (آب- برق- گاز- تلفن)
8- پرینت حساب جاری (شرکت و مدیران) کلیه بانکها
9- لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک
10- اظهار نامه مالیاتی (آخرین سال مالی)
11- صورتهای مالی، تراز مالی 4 ستونی ،فاکتور های فروش رسمی متقاضی مربوط به سال مالی جاری
12- گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته
13- اسناد حسابرسی شده سالهای مالی گذشته (مربوط به تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال) توسط شرکتهای حسابرسی معتبر
14- پاسخ نامه ماده 186 از دارائی
15- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
16- تصاویر اسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد
17- ارائه مدارک ضامنین اعم از مدارک شرکتی (اساسنامه، شرکت نامه و…)، کپی شناسنامه مدیران، مجوز فعالیت و مدارک محل فعالیت/ صورتهای مالی دوسال آخر فعالیت شرکت
18- چکهای موضوع تسهیلات خرید دین

نظر شمانظرات شما

۸ دیدگاه برای “تسهیلات خرید دین”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *