مشارکت مدنی

آخرین بروزرسانی: 09 آذر ، 1398

مشارکت مدنی

وام برای کمک به سازندگان پروژه های ساختمانی (با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا ترکیبی از آنها) تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، پرداخت می گردد. پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، حداقل طی ۳ مرحله امکان پذیر می‌باشد و بازپرداخت این تسهیلات صرفاً به‌ صورت یکجا در موعد اتمام کار می باشد. وثیقه تسهیلات احداث ساختمان، ملک موضوع مشارکت می باشد. اصل تسهیلات و سود مورد انتظار در پایان قرارداد

 

مشارکت مدنی تولید←

مشارکت مدنی بازرگانی←

مشارکت مدنی خدماتی←

مشارکت مدنی فنی و مهندسی←