وام خرید خودرو

خودرو داخلی تا 4 سال ساخت تا 60 هزار کیلو متر کارکرد ، خودرو وارداتی تا 6 سال ساخت تا 60 هزار کیلیومتر کارکرد
وام تا 100 میلیون بدون نیاز به ضامن ، وام از 100 تا 300 میلیون با 1 ضامن معتبر
پرداخت اقساط طی چک هر 3 ماه یکبار در وجه لیزینگ بانک ، ارائه مشاوره اخذ دسته چک در صورت نیاز شما
قرارداد اجاره به شرط تملیک پلاک به نام وام گیرنده
انجام تمامی مراحل از ابتدای خرید خودرو، بیمه بدنه، کارشناسی سلامت و ارزش گذاری خودرو تا اخذ وام توسط کارگزاران هونام صورت می پذیرد
نرخ سود: 21 درصد سالیانه ، بازپرداخت اقساطی: حداکثر 5 ساله
خودرو داخلی و خارجی موجود می باشد
10میلیون وام ماهیانه بازپرداخت 3 ساله: 375 هزار تومان
10میلیون وام ماهیانه بازپرداخت 4 ساله: 315 هزار تومان
10میلیون وام ماهیانه بازپرداخت 5 ساله: 275 هزار تومان
پرداخت وام در کمتر از 5 روز کاری

همین حالا عضو شوید←
شرایط کلی متقاضی:
1- عدم چک برگشتی بدهی معوق اقساط سررسید شده و تسهیلات امهاء شده در سیستم بانک مرکزی
2- شرایط سنی متقاضی 20 تا 60 سال
3- داشتن شغل و منابع درآمدی کافی
4- ضامن کاسب جواز دار یا کارمند در موارد خاص
5- تمامی هزینه های قانونی دفترخانه (نقل و انتقال، وکالت و فک رهن) و تعویض پلاک به عهده وام گیرنده می باشد
6- وام تا سقف 100 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن
7- وام از 100 تا 300 میلیون معرفی 1 نفر ضامن کارمند رسمی دولتی یا کاسب جوازدار معتبر
8- بیشتر از 300 میلیون ارائه سند ملک مسکونی به عنوان ضمانت دریافت وام در رهن لیزینگ بانک
9- سند و پلاک خودرو به نام وام گیرنده در رهن لیزینگ می باشد
10- مدت زمان اخذ وام حداکثر 7 روز کاری