وام مشارکت در ساخت انبوه سازان

آخرین بروزرسانی: 09 آذر ، 1398
 مشاور هونام

وام مشارکت در ساخت (انبوه سازان) چیست؟

برای کمک به سازندگان پروژه های ساختمانی انبوه سازان (با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا ترکیبی از آنها) وام مشارکت در ساخت انبوه سازان، پرداخت می گردد. پرداخت وام مشارکت در ساخت انبوه سازان ، حداقل طی 3 مرحله امکان پذیر می‌باشد و بازپرداخت این تسهیلات صرفاً به‌ صورت یکجا در موعد اتمام کار می باشد. وثیقه وام مشارکت در ساخت انبوه سازان، ملک موضوع مشارکت می باشد.

mosharekat

(در موارد خاص انبوه سازان می توانند ملک مسکونی دارای پایان کار را به جای خود پروژه در رهن بانک قرار دهند که مزایای خاص خود را دارد که توضیحات آن در این بخش قید نگردیده است) اصل تسهیلات و سود مورد انتظار در پایان قرارداد دریافت می گردد. که مدت عقد قرارداد بر اساس سیاست هر بانک یا موسسه مالی متفاوت می باشد و در موارد خاص در صورت عدم اتمام پروژه متقاضی می تواند با پرداخت سود مدت دوره قرارداد خود را حداقل تا 6 ماه تمدید نماید. که امکان تقسیط وام در پایان قرارداد وجود ندارد (جزء قراردادهایی که در ابتدای عقد آن با بانک یا موسسه مالی به شرط تقسیط می باشند).

 مشاور هونام

شرایط اعطاء وام مشارکت در ساخت چیست؟

1- پیشرفت فیزیکی کار حداقل 20 و حداکثر 50 درصد ساخت پروژه
2- ارائه عدم خلاف در هر مرحله از پرداخت تسهیلات
3- كار لازم برای انجام عملیات تماماً توسط عامل انجام می شود
4- اهلیت قانونی متقاضی
5- نداشتن چک برگشتی و دیون معوق نزد سیستم بانکی
6- توانایی تسویه در پایان قرارداد مشارکت و یا در صورت موافقت بانک توانایی بازپرداخت اقساط در زمان فروش اقساطی
7- شریک باید حق انتفاع از زمین ملکی، استیجاری یا واگذاری سازمان زمین شهری خود را نسبت به سهم الشرکه بانک به مدت 5 سال در ازای دریافت مبلغ 1000 ریال به بانک صلح نماید و عقد صلح بر این مبنا جاری گردد.

 مشاور هونام

هزینه های قابل قبول در پرداخت وام مشارکت در ساخت چه هزینه هایی می باشد؟

هزینه های باقی مانده ساخت بر اساس گزارش کارشناس بانک تا سقف ضوابط مجاز بانک وام دهنده، از متری 500 هزار تومان تا متری 2 میلیون تومان توسط بانک ها و موسسات مالی اعتباری پرداخت می گردد. که در برخی از بانک ها به صورت متری و در برخی از بانک های دیگر بر اساس ضوابط برای متراژهای مختلف یک عدد ثابت به عنوان هزینه ساخت پرداخت می شود. مثلا برای واحد های تا 100 متر مربع مبلغ 50 میلیون تومان توسط یک بانک خصوصی پرداخت و بانک دیگری 80 درصد هزینه های باقی مانده ساخت را تا متری 2 میلیون تومان به متقاضی در 3 مرحله پرداخت می نماید.

 مشاور هونام

ملک موضوع مشارکت باید چه شرایطی داشته باشد؟

1- ملک باید مفروض، دارای سند یا برگ واگذاری سازمان زمین شهری یا شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابعه، قابل ارتهان بوده و در رهن و وثیقه نباشد و یا زمین از طرف سازمان اوقاف به اجاره واگذار شده باشد.
2- مشخصات و ابعاد زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری زمین و یا اجاره نامه اوقاف مطابقت داشته باشد.
3- ملک باید در محدوده خدمات شهری قرار داشته باشد و یا از لحاظ امکانات سکونت از خدمات آب و برق شهرک های احداث شده

 مشاور هونام

مدارک متقاضی حقیقی برای دریافت وام مشارکت در ساخت چیست؟

1- درخواست متقاضی
2- اصل و تصویر شناسنامه (کلیه صفحات)
3- جواز ساخت شهرداری
4- عدم خلاف تا مرحله در خواست اولیه وام
5- نقشه های تایید شده توسط شهرداری
6- كپی سند مالكیت به همراه قبوض (آب- برق- گاز- تلفن) برای ساختمان هایی که تخریب شده و در حال ساخت می باشند
7- پرینت حساب جاری کلیه بانک ها و موسسات مالی
8- کپی اموال منقول و غیر منقول متقاضی

 مشاور هونام

مدارک متقاضیان ساخت مجتمع‌های مسکونی برای دریافت وام مشارکت در ساخت چیست؟

1- تصویر کامل شناسنامه شریک یا شرکاء در مشارکت
2- تصویر سند مالکیت عرصه یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره
3- نقشه زمین که موقعیت زمین در آن به نحوی مشخص شده باشد
4- پروانه ساختمانی معتبر صادر از سوی شهرداری
5- جدول زمانبندی انجام کار
6- لیست اعضاء تعاونی مشمول دریافت تسهیلات همراه با سابقه کار و میزان حقوق و مزایا
7- اخذ تعهدات کسر اقساط از حسابداری مربوطه در مورد کارگران و کارمندان معرفی شده

 مشاور هونام

مدارک تعاونی مسکن برای دریافت وام مشارکت در ساخت چیست؟

1- تصویر اساسنامه، ‌شرکت‌نامه،‌ آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
2- ارائه اسناد مالکیت – مجوز ساخت یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره در مورد زمینهای اوقافی به همراه مجوز سازمان اوقاف
3- تصویر نقشه زمین
4- نقشه های ساختمانی تایید شده توسط شهرداری
5- پروانه ساختمانی معتبر صادره از سوی شهرداری
6- جدول زمانبندی انجام کار
7- سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

 مشاور هونام

مدارک متقاضی حقوقی برای دریافت وام مشارکت در ساخت چیست؟

1- درخواست متقاضی در سربرگ تایپ شده ممهور به مهر شرکت با امضاء مجاز
2- تصویر شناسنامه مدیران شركت (کلیه صفحات)
3- مجوزهای صنفی معتبر
4- اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات شركت مندرج در روزنامه رسمی
5- كپی سند مالكیت یا اجاره نامه محل (دفترمرکزی – شعبات – انبار و…) به همراه قبوض (آب- برق- گاز- تلفن)
6- پرینت حساب جاری (شرکت و مدیران) کلیه بانک ها و موسسات مالی
7- کپی اموال منقول و غیر منقول متقاضی (شرکت و مدیران)
8- لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک
9- اظهار نامه مالیاتی (آخرین سال مالی)
10- صورتهای مالی، تراز مالی 4 ستونی

 مشاور هونام

مراحل روند انجام امور درخواست اخذ وام مشارکت درساخت از بانک چگونه است؟

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی به بانک
2- استعلام چک برگشتی و بدهی معوق متقاضی (اشخاص حقوقی مدیران و شرکت)
3- افتتاح حساب جاری یا قرض الحسنه
4- ارائه مدارک اعتباری اشخاص (حقوقی- حقیقی)
5- ارائه اصل و کپی مدارک ملک مورد وثیقه در حال ساخت شامل: (سند – بنچاق – جواز ساخت – نقشه های تایید شده – کروکی ملک)
6- کارشناسی ملک در حال ساخت توسط کارشناس بانک برای اعلام میزان پیشترفت فیزیکی کار، هزینه های انجام شده و هزینه های باقیمانده ساخت
7- تشکیل کمیته اعتباری شعبه و تصمیم گیری برای قبول یا رد مبلغ درخواستی وام متقاضی تا سقف بخشنامه بانک
8- استعلام چک برگشتی و بدهی معوق متقاضی (اشخاص حقوقی مدیران و شرکت)
9- معرفی متقاضی به دفتر خانه طرف قرارداد بانک
10- ترهین ملک متقاضی در رهن بانک در دفتر خانه
11- انعقاد قرارداد
12- پرداخت مبلغ وام مصوب بانکی به نفع متقاضی در 3 مرحله مساوی

تذکر: پیشرفت فیزیکی پروژه در حال ساخت حداقل 20 درصد می باشد.

 مشاور هونام

پاسخ بسیاری از سئوالات شما در خصوص چگونگی دریافت وام مشارکت درساخت

سئوال1:آیا مدارک شغلی برای اشخاص حقیقی الزامیست؟
جواب1: خیر

سئوال2: آیا برای گرفتن این نوع از وام مشارکت در ساخت ضامن نیاز می باشد؟
جواب2: خیر

سئوال3:آیا پیمانکاران ساختمانی که سند ملک در حال ساخت به نامشان نیست می توانند درخواست وام نمایند ؟
جواب3: خیر، صرفاً مالک می تواند درخواست وام نماید

سئوال4: یکی از مالکین می تواند در خواست وام نماید؟
جواب4: بله، به شرط اینکه وکالتنامه محضری از سایر مالکین جهت اجازه اخذ وام دریافت نماید.

سئوال5: آیا تسهیلات مشارکت در ساخت امکان تقسیط بدهی در سر رسید دارد؟
جواب5: خیر

سئوال6: ملاک نزدیکترین شعبه به متقاضی چیست؟
جواب6: آدرس محل سکونت یا محل کار متقاضی

سئوال7: آیا برای گرفتن وام نیازی به سپرده گذاری می باشد؟
جواب7: در اغلب بانک های خصوصی نیازی به سرده گذاری نیست.صرفاً افتتاح حساب قرض الحسنه کافیست.

سئوال8: مبلغ چک ضمانت برای ارائه به شعبه چه میزان است؟
جواب8: معادل مبلغ کل جمع اصل و سود وام

سئوال9: در صورتیکه متقاضی چک نداشته باشد آیا چک را میتوان از فرد دیگری به بانک ارائه داد؟
جواب9: بله، صرفاً از اعضاء درجه یک قابل قبول می باشد.

سئوال10: آیا متقاضی می تواند برای ارائه چک ضمانت در شعبه وام دهنده در خواست دسته چک نماید؟
جواب10: به صورت سلیقه ای عمل می شود.

سئوال11: آیا متقاضی وام می تواند از چند بانک مختلف در خواست وامهای مشابه نماید؟
جواب11: بله، در صورتیکه تسهیلات قبلی معوق نشده باشد

سئوال12: در صورتیکه یک مشتری قبلا از یک شعبه بانک وامی گرفته باشد آیا می تواند از شعبه دیگری از همان بانک در خواست وام دیگری نماید؟
جواب12: خیر، چون هر متقاضی می تواند صرفاً کلیه امور تسهیلاتی خود را از طریق یک شعبه انجام دهد.

سئوال 13: آیا می توانم واحدهای ساختمانی را که برای ساخت آن تسهیلات دریافت نموده ام را پیش فروش نمایم؟
جواب 13: خیر، طبق قرارداد تسهیلات مشارکت در ساخت که با بانک بسته می شود شما اجازه پیش فروش واحدهای در حال ساخت را ندارید.

سئوال 14: برای دریافت تسهیلات «مشارکت در ساخت» پروانه ساختمانی باید چه مدت اعتبار داشته باشد؟
جواب 14: پروانه ساختمانی باید در زمان تشکیل پرونده دارای اعتبار باشد

سئوال 15: آیا برای دریافت تسهیلات «مشارکت در ساخت» داشتن گواهی عدم خلافی ملک الزامی است؟
جواب 15: بله

سئوال 16: در مورد ساختمان های در حال ساختی که سند ثبتی ندارند آیا می توان درخواست وام نمود؟
جواب 16: به صورت سلیقه ای عمل می شود ملک معرفی شده باید مفروض ، دارای سند یا برگ واگذاری سازمان زمین شهری یا شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه، قابل ترهین بوده و در رهن و وثیقه نباشد. و اخذ سایر مجوزات از ارگان های ذیربط ضروری است

سئوال 17: حداکثر مبلغ مشارکت بانک در مورد زمینهای فاقد سند مالکیت ثبتی چه میزان می باشد؟
جواب 17: در مورد زمینهای فاقد سند مالکیت ثبتی تا مبلغ 800 میلیون تومان می باشد.

توجه: دوستان عزیز در صورتیکه سئوالی برای شما ایجاد شد و در این سئوالات که پاسخ داده ایم به جواب خود نرسیدید سئوال خود را در پایین همین صفحه در بخش نظرات شما مطرح نمایید تا در کوتاه ترین زمان سئوال شما به همراه پاسخ در این بخش از سایت نمایش داده شود.

 

نظر شمانظرات شما

۳۹ دیدگاه برای “وام مشارکت در ساخت انبوه سازان”

    1. اگر سند به نام چند نفر باشد امکان پذیر است یا اینکه مالکین دو ملک که ملک خ.ود را برای ساخت تجمیع کرده اند می توانند.

  1. بیشتر از چند واحد باید باشه تا جزو انبوه سازان قرار بگیره؟ سند تمام واحدها لازمه یا فقط یه سند که نشون دهنده مالکیت کله؟

    1. ارتباطی به تعداد واحد ندارد انبوه سازان دارای مجوز ساخت ساختمان به صورت انبوه از سازمان مسکن و عمران کشور هستند.

  2. یه پروژه ی توریستی گردشگری تو کیش دارم احداث میکنم تسهیلات رو باید از بانکای کیش گرفت؟ نمیشه بانک شریک بشه تو پروژه ؟؟ از بانک تهران میشه اقدام کرد؟؟

    1. میشه از بانک تهران گرفت مشروط بر اینکه شما مشتری بانک تهران باشید یا به عنوان شخصیت حقوقی دفتر تهران داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *