مدارک شغلی کارمندان بازنشسته

در این بخش، تیم حرفه ای هونام با 15 سال تجربه موفق کاری در زمینه مشاوره انواع وام و تسهیلات بانکی ویژه کارمندان بازنشسته تلاش می نماید بر اساس استانداردهای موجود سیستم بانکی کشور مدارک شغلی این مشاغل را برای استفاده از تسهیلات و وام بانکی به اطلاع شما عزیزان برساند.

مدارک شغلی کارمندان بازنشسته

مدارک شغلی کارمندان بازنشسته : ( شرایط سنی 20 تا 65 سال)

1

شناسنامه، کارت ملی هوشمند جدید (یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم)

2

حکم باز نشستگی

3

3 فیش حقوقی آخر با تاییدیه مهر معتبر

4

– پرینت کلیه حسابهای بانکی 6 ماهه با معدل (ممهور به مهر بانک)

5

گواهی کسر از حقوق (ارائه این گواهی بعد از تشکیل پرونده در شعبه بانک وام دهنده)

6

اگر در محل کار جدیدی اشتغال دارد مدارکی که نشان دهنده اشتغال در این شغل بعد از بازنشستگی می باشد.

7

مدارک مالکیت محل سکونت (اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه)

تذکر: از کلیه صفحات مدارک شغلی بالا کپی در کاغذ A4 به صورت جداگانه تهیه نمایید.

موارد مهم: 1- اگر اجاره نامه یا سند محل سکونت شما به نام همسر یا یکی از اعضاء خانواده می باشد رونوشت آن را برای احراز مالکیت محل سکونت ارائه می نمایید.
2- متقاضی یا ضامنین چک برگشتی یا بدهی معوق یا تسهیلات سر رسید شده در سیستم بانکی نباید داشته باشند.
3- اقساط تسهیلات دریافتی و ضمانت وام نزد سایر بانکها و موسسات نباید از درآمد ماهیانه فرد بیشتر باشد.
4- افتتاح حساب (وام گیرنده و ضامنین) نزد شعبه بانک وام دهنده ضروریست.
5- سایر موارد مهم طبق بخشنامه های صادره بانک مورد نظر اعمال می شود.