تعرفه های سایت

تعرفه های عضویت در سایت هونام

تعرفه ها

 

نوع تعرفه
مدت
قیمت
عضویت در سایت هونام 1 ماه 50 هزار تومان

شامل: استفاده از کلیه بخش های پولی سایت به ارزش تقریبی 350 هزار تومان به همراه مشاوره تلفنی رایگان در طول مدت 1 ماه عضویت

 

 

تعرفه دانلود مطالب

 

ردیف
نام بخش
قیمت
1 وام کلان 10 هزار تومان
2 وام خرد 5 هزار تومان
3 وام بانک و موسسات 6 هزار تومان
4 خدمات ویژه 3 هزار تومان
5 سایر خدمات 2 هزار تومان
6 مدارک شغلی 1 هزار تومان

با پرداخت مبلغ هر یک از خدمات بخش های عنوان شده برای 1 بار شما می توانید محتوای مورد نظر خود را دانلود نمائید.

 

تعرفه مشاوره حضوری

 

ردیف
لیست خدمات مشاوره
زمان 30 دقیقه
زمان 60 دقیقه
1 دریافت وام خرد 100 هزار تومان 220 هزار تومان
2 دریافت وام کلان 200 هزار تومان 350 هزار تومان
3 واردات و صادرات 150 هزار تومان 300 هزار تومان
4 استمهال بدهی به اشخاص 120 هزار تومان 200 هزار تومان
5 استمهال بدهی به بانک و موسسات و … 150 هزار تومان 250 هزار تومان
6 سرمایه گذاری 100 هزار تومان 200 هزار تومان
7 تولید 150 هزار تومان 250 هزار تومان
8 چک برگشتی 100 هزار تومان 200 هزار تومان
9 ساخت و ساز 150 هزار تومان 300 هزار تومان
10 سایر موارد بر اساس نوع خدمات مشاوره تعیین می شود