خرید محل کار

آخرین بروزرسانی: 09 آذر ، 1398

خرید محل کار

وام خرید مغازه جهت خرید مغازه در قالب عقد مشاركت مدنی و مبلغ آن براساس اعتبارسنجی لازم، تایید توان مالی مشتری و حداكثر تا سقف 75% ارزش ارزیابی ملک (بدون احتساب سرقفلی) تا سقف ضوابط جاری بانک موردنظر پرداخت می گردد.