ضمانتنامه (ارزی)

آخرین بروزرسانی: 09 آذر ، 1398
 مشاور هونام

ضمانتنامه – ارزی چیست؟

ضمانتنامه سندی است که بموجب آن، بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را که در ارتباط با موضوع ضمانتنامه تحقق می یابد، به عهده می گیرد و در صورت عدم ایفای بموقع تعهدات از سوی آنان با اعلام ذینفع به بانک مبلغ ضمانتنامه به حساب ذینفع واریز می گردد. کلیه خدمات مربوط به صدور انواع ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در قبال تضمین متقابل بانکهای کارگزار و یا سایر وثائق معتبر با رعایت کلیه قوانین ارائه شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در شعب ارزی بانکهای صادر کننده ضمانتنامه ارائه می گردد.

ضمانتنامه (ارزی)

به طور کلی جز مواردی که متقاضی و ذینفع ضمانت‌نامه ارزی داخلی باشند ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره به نفع ذینفع خارجی به صورت متقابل عهده بانک کارگزار محلی و توسط ایشان به نفع ذینفع صادر می‌گردد. همین روال برای ضمانت‌نامه‌های دریافتی از خارج به نفع ذینفع‌های داخلی از سوی کارگزار اعمال می‌شود.

 مشاور هونام

بانکها چه وثایقی را برای پرداخت تسهیلات ضمانتنامه – ارزی می توانند از متقاضی دریافت نمایند؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

انواع ضمانتنامه – ارزی که توسط بانکها صادر می شوند کدامند، و تعریف هر کدام چیست؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

شرایط اعطاء تسهیلات ضمانتنامه – ارزی چیست؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

مدارك مورد نیاز درخواست ضمانتنامه – ارزی برای اشخاص حقیقی چیست؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

مدارك مورد نیاز درخواست ضمانتنامه – ارزی برای اشخاص حقوقی چیست؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

مدارك مورد نیاز اشخاص حقیقی برای درخواست صدور ضمانتنامه – ریالی چیست؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

مراحل روند انجام امور درخواست اخذ ضمانتنامه – ارزی از بانک چگونه است؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

مراحل روند انجام امور درخواست اخذ ضمانتنامه – ریالی از بانک چگونه است؟

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.
 مشاور هونام

پاسخ بسیاری از سئوالات شما در خصوص چگونگی دریافت ضمانتنامه – ریالی

مشاور هونام

دسترسی به اطلاعات این بخش مختص اعضاء سایت هونام می باشد. در صورت تمایل عضو شوید یا اگر عضو هستید شوید. می توانید کل اطلاعات این بخش را از پایین صفحه یکجا دانلود نمایید.

اگر تمایل به عضویت در سایت هونام ندارید و صرفاً به اطلاعات کلیدی و مهم این بخش نیاز دارید. تنها با پرداخت مبلغ 10 هزار تومان تمامی اطلاعات این صفحه را دانلود نمایید.

قبل از انجام عملیات پرداخت قوانین و مقررات سایت هونام را مطالعه نمایید.


نظر شمانظرات شما

۵ دیدگاه دربارهٔ «ضمانتنامه (ارزی)»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.