مشارکت در ساخت

آخرین بروزرسانی: 09 آذر ، 1398

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت برای کمک به سازندگان پروژه های ساختمانی (با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا ترکیبی از آنها) تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، پرداخت می گردد. پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، حداقل طی ۳ مرحله امکان پذیر می‌باشد و بازپرداخت این تسهیلات صرفاً به‌ صورت یکجا در موعد اتمام کار می باشد. وثیقه تسهیلات احداث ساختمان، ملک موضوع مشارکت می باشد. اصل تسهیلات و سود مورد انتظار در پایان قرارداد

 

مشارکت در ساخت (انفرادی)←

مشارکت در ساخت (انبوه سازان)←